Æresmedlem

Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Udnævnelsen kan ske, hvis et medlem har haft en speciel betydning eller udrettet noget ekstraordinært i foreningsregi. Ved udnævlensen modtager æresmedlemmet et diplom, hvor begrundelsen for udnævnelsen fremgår.

Med æresmedlemskabet følger en række særligt bevilgede goder. Æresmedlemmer er eksempelvis fritaget for betaling af kontingent samt gebyr for deltagelse i foreningens faglige arrangementer. Ved heldagsarrangementer med afsluttende middag, er denne også incl. Eventuel overnatning samt udgifter til deltagende ledsager sker dog fortsat for egen regning.