Sekretariatet

I Dansk Energi er der blevet oprettet et ledelsessekretariat, som blandt andet skal varetage serviceringen af det nye EjerForbrugerforum og Dansk Energi Lederforum. Det bliver konsulent Marie Holm Thomsen, der skal betjene de to fora, dermed afløser hun chefkonsulent Rasmus Tengvad, som igennem fem år har gjort en stor indsats for medlemmerne i Lederforum.