Aktiv / Seniormedlem

Hvis du fortsat har interesse i at modtage invitationer til foreningens arrangementer, når du stopper på arbejdsmarkedet, har sekretariatet brug for oplysninger om privat E-mail samt opdatering af din adresse, som kan have ændret sig siden, du blev optaget som medlem i foreningen.

Send dine oplysninger til sekretariatet att.: Annette Bull, ab@danskenergi.dk

Seniormedlemmer betaler ikke kontingent.