Bliv medlem af Lederforum

Som medlem af foreningen kan optages:

Direktører i de danske energiselskaber og energiorganisationer, der kan opnå medlemskab af Dansk Energi, samt andre medarbejdere med ledelsesmæssigt ansvar. Velkommen er også lederaspiranter, og i særlige tilfælde de medarbejdere, som indtager nøglepositioner i selskaberne.

Medlemskontingentet, der opkræves årligt, udgør aktuelt 850,00 kr.

Ansøgningsskema findes som pdf-fil til højre.

Ansøgning sendes til Annette Bull, Dansk Energi på e-mail ab@danskenergi.dk.